Suomessa hyvät edellytykset yrittäjyyteen

World Economic Forumin julkaiseman tiedotteen mukaan Suomessa on maailman parhaat yrittäjyys ja koulutus mahdollisuudet. Suomessa on siis erittäin hyvät edellytykset yrittämiseen globaalisti katsottuna.

Kaikki Suomen kunnat eivät kuitenkaan hyödynnä näitä ominaisuuksia yhtä paljon sillä yrittäjyys on Suomessa jakautunut melko epätasaisesti ja vain tiettyihin kuntiin. Yrittäjäsanomat julkaisi hiljattain artikkelin yrittäjyyden sijoittumisesta eri puolella Suomea. Yksi kunta oli ylitse muiden.

Ahvenanmaalaisessa kunnassa Brändössä on yli 100 yritystä tuthatta asukasta kohden. Yrittäjäsanomien mukaan Ahvenanmaalla on suhteessa yli kymmenkertainen määrä yrityksiä verattuna listauksen häntäpäähän eli Kainuuseen jossa myös todennäköisyys törmätä toiseen yrittäjään on paljon pienempi. Uusien yritysten määrä kaikista suomen yrityksistä Ahvenanmaalla oli 9,41% kun se Kainuussa oli vain 5,78%.

Yritteliäisyyden mittareita

Mittari joka vertaa yrityksiä kunnan asukaslukumäärään kertoo yrittäjien aktiivisuudesta mutta ei niin paljon yritysten kannattavuudesta.

Liiketulosprosentit sen sijaan näyttivät paremmilta Pohjanmaan seuduilla mutta kun otetaan huomioon koko suomen yritykset oli liikevaihto 13 prosenttia huonompi viime vuoteen verattuna. Myös investoinnit jakautuvat tietyille alueille Suomessa. Yrittäjäsanomien mukaan yli 40 miljoonaan euron jätti-investoinneista lähes 30 % kohdistuu Pohjanmaalle Vaasa-Oulu akselille. Toisaalta nämä yritykset kuuluvat yleensä teollisuuden alihankkijoijhin eivätkä nämä investoinnit yleensä kohdistu esimerkiksi palvelualalle.

Yritysten kannattavuudesta kertoo mm. koneiden hankinta määrät, tulos, liikevaihto ja maksetut palkat. 

tuloskone

Yrityksien tulos kasvoi 22 prosentilla eli 2,5 miljardia euroa. Kone- ja kalustehankinnat kasvoivat vain yhdellä prosentilla.

liikevaihtopalkat

Liikevaihto pieneni jopa 13 prosentilla. Maksetut palkat kasvoivat nekin vain yhdellä prosentilla.

Miksi tietyt alueet menestyvät muita paremmin?

Mikä tekee Ahvenanmaasta ja Pohjanmaasta yritteliäitä kuntia ja Kainuusta ei niin yritteliään? Pohjanmaalla etenkin Vaasan seudulla yrityksillä on ainakin hyvä verkosto keskenään. Yritykset auttavat toisiaan, järjestävät tapahtumia yhdessä ja muodostavat tällä tavalla yrittäjyysyhteisön. Näin ollen Vaasan seudun ilmapiirikin on sellainen, joka kannustaa sen asukkaita yrittämään.

Tietysti oikeanlaisia taitoja myös tarvitaan sekä markkinointia ja kysyntää tuotteille ja palvelulle. Nämä eivät välttämättä kaikissa kunnissa tai kaupungeissa kohtaa. Vaasassa on myös paljon kouluja ja yliopistoja joissa on monta erilaista opintolinjaa taiteesta talouteen sekä ammattikorkeakouluja ruotsiksi ja suomeksi.

Matkailuala on suosittua Ahvenanmaalla ja saarella sijaitseekin paljon mökki- sekä luontoretkikohteita. Pyöräilyretket ovat suosittuja etenkin kesälomien aikaan. Haasteita luo tietysti bisneksen sesonkisuus ja talvella asiakkaita onkin yleensä vähemmän kuin kesällä. Tässä ehkä syy myös huonompiin liiketulosprosentteihin. Saari ei ole yhtä vilkas talviaikaan ja kesäsesonkikin on Ahvenanmaan pääkaupungissa Marienhaminassa kohtalaisen lyhyt.

Yritteliäisyys riippuu paljon myös perinteistä ja historiasta. Länsirannikolla on totuttu yrittäjyyteen ja maatalous onkin ollut tärkeä elinkeino alueella jo pitkään. Kainuun alueella yrittäjyys ei ole samalla tavalla historiassa ja perinteissä joten yrittäjyys henkeä on vaikeampi luoda.

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.