Pankit tarjoavat ratkaisua viime vuosisadan ongelmaan

Pk-lainojen vakuusvaatimukset kiristyvät – Entä jos varasto onkin digitaalinen? – Pankit tarjoavat ratkaisua viime vuosisadan ongelmaan – Miten britit hoitivat homman? – Fintech and chill.

Rahoituskriisi on pakottanut pankit kiristämään lainaehtojaan ja lainan saaminen edellyttää tukevampia vakuuksia ja omavaraisuusosuutta. Tämän seurauksena rahoituksen tarjonta pienyrityksille on vähentynyt. Suomen Yrittäjien tuoreessa pk-barometrissa 61 prosenttia rahoitusta hakeneista sanoo pankkien vakuusvaatimusten kiristyneen. Suomen Pankin yritysrahoituskyselyssä 2015 todetaan, että riittämättömät vakuudet ovat suurin este rahoituksen saannille.

kiristyneet vakuusvaatimukset

Saadakseen lainaa menestyvälläkin pienyrityksellä täytyy joko olla riittävästi vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta tai uskallusta antaa henkilökohtaisia vakuuksia. Paisuneet vakuusvaatimukset ovat jo itsessään iso ongelma, mutta on lisäksi toinen täysin huomioimatta jätetty kehitys, joka tulee pahentamaan tätä ongelmaa entisestään.

Digitaalinen varasto ei kelpaa vakuudeksi

2010-luvun yritys ei enää sovi siihen malliin, jota varten pankit on alun perin pystytetty. Rakennusalan yritykset vuokraavat koneensa Ramirentilta, ohjelmistoalan yritykset luovat tuotteensa ihmispääomalla, kukaan ei enää omista toimistojaan ja serveritilatkin vuokrataan Amazonilta. Maailman suurin kuljetuspalveluja tarjoava yritys Uber ei omista yhtään autoa ja maailman suurin hotellien kilpailija Airbnb ei omista yhtään kiinteistöä. Verkottuvassa ja kiihtyvässä maailmassa omien laitteiden ja tuotantolaitosten omistamisesta on tullut enemmänkin rasite ja riski. Tämä on hankala paikka sammaloituneelle pankkisektorille, sillä digitaalista varastoa ei oikein voi vakuudeksi arvottaa. Pankit tarjoavat ratkaisua viime vuosisadan ongelmaan.

2010-luvun yritys ei enää sovi siihen malliin, jota varten pankit on alun perin pystytetty.”

Yhdessä vakuuksien kasvavan merkityksen kanssa, tämä kehitys ajaa syvää kiilaa yritysten ja perinteisten rahoittajien väliin. Pk-yrityksille onkin syntynyt Euroopassa jopa 250 miljardin euron rahoitusvaje. Pienyritykset synnyttävät Euroopassa 85 % uusista työpaikoista, joten jos toimivaa rahoitusmarkkinaa ei ole, jää moni yrittäjä vaille rahoitusta ja usea kasvutarina syntymättä. Pienyritysten kyky saada ideoilleen ja investoinneilleen rahoitusta on toimivan markkinatalouden peruspilareita. Nyt ei ole aikaa jäädä odottamaan pankkien, hallituksen ja muiden dinosaurusten heräämistä.

Jos pankeilta ei tipu? Fintech and Chill

Yritysten riippuvuus pankeista on Euroopassa kohtuuttoman suuri. Runsaat 70 % yrityssektorin ulkoisesta rahoituksesta on Euroopassa pankkirahoitusta, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa vastaava osuus on alle 20 %. Yhdysvalloissa rahoituskriisin jälkeen fintech-yritykset nostivat pk-sektorin nopeasti lamasta silloin, kun perinteinen pankkisektori sakkasi. Samaa tarvitaan nyt Suomessa. Meillä on jo toimiva ja nopeasti kasvava vaihtoehtoisten rahoitusyritysten kenttä, mutta tunnettuus on vielä heikkoa.

 70% ulkopuolisesta yritysrahoituksesta on Euroopassa pankkirahoitusta. Yhdysvalloissa alle 20%.”

Sama ongelma huomattiin Britanniassa, jossa on jo tartuttu härkää sarvista ja otettu vuoden alusta käyttöön esimerkillinen ratkaisu. Jos Britanniassa pankki kieltäytyy rahoittamasta yritystä, tulee sen aina tarjota vaihtoehtoista palvelua, joka täyttää asiakkaan rahoitustarpeet; yrityslainamarkkinapaikkoja pidempiaikaiselle rahoitukselle ja laskurahoitusalustoja jatkuvalle käyttöpääomalle ja kasvulle.

Euroopan rahoittajat alkavatkin olla sitä mieltä, että olemme pisteessä, jossa rahoituksen tarjontakenttä vaatii tuoretta tarkastelua, ja meidän pitää nyt miettiä, miten tulevaisuuden yritysten kasvutarinat rahoitetaan.

perttu-jalkanenPerttu Jalkanen, Chief Commercial Officer, AREX

Kirjoittaja on osa AREXin perustajatiimiä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus FinTech-liiketoiminnan kehittämisen ja myynnin puolelta.

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.