Mitä startup-yrittäjän asenteesta voi oppia?

Tässä artikkelissa listaamme 6 startup-yrittäjän oppia, josta voi olla hyötyä niin yrittäjälle kuin perusduunarille. Oppimalla startup-yrittäjälle ominaisia asenteita voi yrittäjyysura tulevaisuudessa olla helpompi omaksua.

Startup eli kasvuyritys on yritys, jolla on tarkoitus kasvaa nopeaa vauhtia ei pelkästään kotimarkkinoilla vaan myös kansainvälisesti. Yleensä startupit aloittavat mahdollisimman pienillä resursseilla ja testaamalla bisnesideaansa.

Kasvuyrityksille on ominaista se, että ideaa tai ideoita pitää ensin testata ennen kuin niihin aletaan panostaa kunnolla (esimerkiksi rahallisesti). Varsinkin silloin kun idea on disruptoiva (uudenlainen tuote/palvelu, joka syrjäyttää jo olemassa olevat innovaation/tuotteet) on sen kunnollinen testaaminen tärkeää. Ketterälle pienemmälle yritykselle suunnanvaihto on helpompaa kuin isommalle ja kankeamalle organisaatiolle.

1. Riskien ottaminen

Pienet yritykset, joilla on tarkoituksena kasvaa hurjasti, on myös pakko ottaa riskejä ja kokeilla uusia asioita, jotta niistä voisi kasvaa jotain suurta. Vanha tunnettu sanontakin sen meille osuvasti kertoo:

”Ilman riskiä ei tule voittoa.”

Hyvin usein startupit joutuvat kokeilemaan bisnesideaansa, jopa hieman riskillä ja hiomaan sitä matkan varrella saadun palautteen mukaan. Palaute voi tulla potentiaalisilta investoijilta, kilpailijoilta tai asiakkailta. Palautteen perusteella, pieniä muutoksia pikkuhiljaa tekemällä, startup voi parantaa tarjoamaansa markkinoille sopivammaksi.

2. Joustavuus työtehtävissä

Usein työntekijöitä saattaa olla alkuun startupissa liian vähän työmäärään nähden. Useita rooleja saatetaan pistää yhteen ja roolijaot eivät ole aina täysin selkeitä. Mikä tehtävä kuuluu kenellekin, milloinkin saattaa olla hyvin häilyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijät saavat olla mukana omalla tavallaan vähän kaikessa. Toisten auttaminen ja tehtävien tekeminen yhdessä korostuvat näiden asioiden vuoksi. Työntekijöiden on helpompi näin ollen ymmärtää bisneksen kokonaiskuvaa, kun he saavat olla mukana monessa asiassa ja vaikuttamassa useampiin asioihin yrityksessä.

3. Virheiden salliminen

Kiire saattaa myös olla yhtenä tekijänä virheiden sattumisessa, sillä pienillä resursseilla voi joutua tekemään monia työtehtäviä samanaikaisesti kuten kirjanpitoa, myymistä, laskuttamista ja budjetointia. Stressiltä ja kiireeltä on silloin vaikea välttyä. Tällöin virheiden sattuminen on todennäköisempää (kuin silloin kun töitä on vähemmän) ja sen vuoksi virheiden salliminen on hyvän ilmapiirin ja motivaation säilyttämiseksi vieläkin tärkeämpää.

4. Ei turhaa byrokratiaa

Startupille tyypillistä on se, että tekeminen menee paperitöiden ja byrokratian edelle. Periaatteena on, että mieluummin tehdään, kuin kysytään. Tästä asenteesta voi moni ottaa opiksi. Tietynlaista dokumentaatiota on hyvä olla, mutta niiden pitäisi enemmänkin mahdollistaa tekeminen kuin estää tai hidastaa sitä. Startupissa ollaan usein vikkeliä ja tehdään päätöksiä nopealla tahdilla, mikä tarkoittaa myös sitä, että toteuttaminen aloitetaan yleensä ennen kuin paperityöt tai viralliset hyväksymiset on tehty valmiiksi.

Monet kokoukset saattavat myös tapahtua siinä hetkessä, kun ideat syntyvät tai kun asiaa on kerrottavana. Epävirallinen kokous saattaa syntyä siitä kun, joku kysyy kollegalta jonkun projektin kulusta. Yhtäkkiä huomataan, että ollaan keskusteltu tunti aiheesta ja keksitty uusi ratkaisu johonkin mitä ei aiemmin oltu huomattu. Tällaiset ”adhoc” tyyliset kokoukset saattavat tosiaan saada innovatiivisuuden valloilleen, kun ajatusten annetaan virrata ilman kokouksen aiheuttamaa aikataulullista rajoitetta.

5. Rohkeus

Uuden tekeminen ja sen myyminen vaativat rohkeutta ja uskoa omaan osaamiseen ja omaan tuotteeseen. Rohkeutta vaaditaan varsinkin silloin, kun oma idea täytyy esitellä vieraille ihmisille tai yrityksille ja heidät täytyy vakuuttaa uuden tuotteen tai palvelun toimivuudesta.

Startupilla ei yleensä ole vahvaa brändiä osoittamassa tuotteen menestystä, kuten monilla isoilla ja vanhoilla organisaatioilla on. Tämä usein merkitsee sitä, että startupit tarvitsevat myös sinnikkyyttä saadakseen brändinsä näkyviin ja joutuvat myymään omaa osaamistaan enemmän.

Yrittäjä tarvitsee omassa toiminnassaan tarpeeksi rohkeutta. Omaan ideaan pitää voida luottaa silloinkin, kun muut sitä epäilevät.  Tämän lisäksi on tietysti hyvä kuunnella muiden palautteita ja pyrkiä ottamaan oppia viisaammilta. Muiden kysymykset ja idean haastamiset saattavat auttaa bisnesidean kehittämisessä.

6. Innovatiivisuus ja hullut ideat

Startup-yrittäjille on ominaista miettiä ja toteuttaa usein muiden mielestä hieman hullulta vaikuttavia ideoita. Tämä johtuu siitä, että mahdollisimman erikoisilla ideoilla voi erottautua jokusta ja ehkä keksiä jotain disruptiivista. Hullut ideat ovat enemmän kuin tervetulleita, sillä ne ovat yleensä sellaisia ideoita, joita isommat organisaatiot ja kilpailijat eivät lähtisi toteuttamaan. Erikoisten ideoiden ansiosta startup voi kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja entistä enemmän ja saada niiden avulla kilpailuedun. Tämä asenne mahdollistaa innovatiivisen ajattelutavan.

Esimerkkinä entinen startup Google, jolla oli tarkoitus tuoda informaation hakeminen mahdolliseksi kenelle tahansa internetin avulla. 20 vuotta sitten ei osattu vielä kuvitellakaan, että hakukone olisi se työkalu, minkä avulla kaikilla olisi mahdollista löytää informaatiota mistä vain ja vielä ilmaiseksi.

Yllä listatut 6 pointtia ovat sellaisia, joita ihan jokainen voi hyödyntää oli sitten missä tahansa työtehtävässä. Aktiivisuus/oma-aloitteisuus, joustavuus/avun anto, riskien sietokyky, virheiden salliminen, rohkeus ja luovan ajattelun arvostus ovat hyviä oljenkorsia elämää helpottamaan.

Esimerkkinä mainituista asenteista noudattavasta suomalaisesta startupista on Zervant, joka tekee yrittäjille helppokäyttöistä laskutusohjelmaa. Yrityksen tavoitteena helpottaa yrittäjien arkea ja siihen liittyvää paperityötä.

Zervant tarjoaa helpon laskutusohjelman

Kymmenet tuhannet yrittäjät käyttävät Zervant-palvelua laskutukseen.