Företagande

6 vanligaste misstagen företagare gör

I den här artikelserien berättar vi bästa delarna från intervjun med företagsrådgivare och får svar till frågor som företagare ofta funderar över. Päivi Kuusivaara om beskriver de 6 vanligaste misstagen som företagare oftast gör och som alla entreprenörer bör känna till. Läs mer

Företagande

Vill du starta eget? Läs företagsrådgivarens tips

En orsak är att starten kan kännas för svår om man känner sig osäker på vad man måste ta reda på eller vilka områden man måste behärska för att framgångsrikt kunna driva eget. I den här artikeln berättar företagsrådgivaren Päivi Kuusivaara om de grundläggande framgångsfaktorer som alla entreprenörer bör känna till. Läs mer