Företagande

Vill du starta eget? Läs företagsrådgivarens tips

En orsak är att starten kan kännas för svår om man känner sig osäker på vad man måste ta reda på eller vilka områden man måste behärska för att framgångsrikt kunna driva eget. I den här artikeln berättar företagsrådgivaren Päivi Kuusivaara om de grundläggande framgångsfaktorer som alla entreprenörer bör känna till. Läs mer

Företagande Marknadsföring och försäljning

7 bra sätt att bli en bättre försäljare

Affärs coach Ollis Leppänen höll en inspirerande presentation om försäljning på Driva eget -dagen (19.3.2014) i Helsingfors. En entreprenör är en försäljare i grund och botten och därför är det viktigt att tänka på var möjligheterna till ökad försäljning finns. Leppänen berättade 7 heta tips på hur man som entreprenör kan enkelt hitta nya kunder och bli bättre på försäljning. Läs mer

Företagande

6 inspirationskällor för framgångsrika företagare

I dagens arbetsliv talas det mycket om motivation och hur man i jobbet kan skapa en bra och trevlig stämning för att alla medarbetare ska orka bättre i vardagen. Det finns också många artiklar om hur motivation kan ökas på arbetsplatser och hur man bättre kan ta hänsyn till sina medarbetare men vad gör man i fall man är egenföretagare? Hur hittar man idéer och motivation då? Läs mer